Dug Out Model A recht met bank

Dug Out Model A recht met kuipzit

Dug Out Model B schuin met bank

Dug Out Model B schuin met kuipzit

Dug Out Model C recht met wieltjes en bank

Dug Out Model C recht met wieltjes en kuipzit

Dug Out Model D schuin met wieltjes en bank

Dug Out Model D schuin met wieltjes en kuipzit

© 2016 VDV Voetbal Visie
 

Model D: schuin met wieltjes en kuip

Model D: schuin met wieltjes en kuipzit